Publikace

Panurus je ornitologický časopis, který vydávají Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích. Vychází od roku 1989 jako pokračování dřívějšího Sborníku Východočeské pobočky ČSO (1980–1988). Je vydáván jednou ročně a obsahuje původní recenzované ornitologické články, přehledové články (reviews) a krátké zprávy v českém (nebo slovenském) jazyce s anglickým souhrnem. V samostatných rubrikách jsou otiskována dílčí faunistická a další zajímavá pozorování ptáků z východočeského regionu. ISSN 1211-6424
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj