2015

Společenský život hmyzu
Od 7. 11. 2014 do 18. 1. 2015, multifunkční výstavní sál
Výstava přibližuje základní témata týkající se sociálního života hmyzu. Tvoří ji fotografie s doprovodnými texty, modely, přírodní exponáty i živý hmyz v insektáriích.

Magie skla
Od 16. 1. 2015 do 22. 2. 2015, Výstavní síň Senátu Parlamentu ČR, Praha 1
Tvorba sklárny Beránek ve Škrdlovicích ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Výstava se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horské ve výstavní síni Senátu Parlamentu ČR, Praha 1.

Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách
Od 31. 10. 2014 do 22. 2. 2015, Kaňkův sál 
Výstava v základních rysech prezentuje vývoj kultury psaní především na příkladu vývoje psacích pomůcek a látek od nejstarších dob do současnosti. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s celou řadou zajímavých exponátů z tuzemských i zahraničních muzejních, firemních a soukromých sbírek.

Fotograf Jiří Toman
Od 21. 11. 2014 do 8. 3. 2015, Výstavní prostor u rytířských sálů
Ve výstavním cyklu věnovaném významným pardubickým fotografům Pardubický objektiv nemůžeme zapomenout na vynikajícího fotografa, výtvarníka, knižního grafika a autora animovaných filmů Jiřího Tomana.

VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ...
Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

Od 6. 2. do 22. 3. 2015, Multifunkční sál
Výstava Ve znamení tří deklarací je projektem Ústavu pro studium totalitních režimů u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Poprvé byla zpřístupněna ve dnech 7. 10. – 26. 10. 2014 v prostorách historického Mázhauzu v přízemí Novoměstské radnice v Praze, v termínu 15. 11. 2014 – 1. 2. 2015 pak mohli návštěvníci výstavu zhlédnout na zámku Loučeň. Východočeské muzeum v Pardubicích je tak třetí institucí, která představí tuto zajímavou výstavu, prezentující jedno ze zásadních témat československých dějin.

Nekonečný příběh jablonecké bižuterie
20. 3. – 17. 5. 2015, Kaňkův sál
Výstava představí širokou škálu průmyslové bižuterní produkce, originály vytvořené návrháři pro výstavy a přehlídky i práce pokračovatelů v tradici, studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.

Rhododendrony
1. 5. – 30. 5. 2015, parkán pardubického zámku
Prodejní výstava rhododendronu zaplní v květnu parkán pardubického zámku. Přijďte se potěšit krásou květů.

Panny, rejtaři, díťata a další motivy dřevěných perníkářských forem
3. 4. - 23. 8. 2015, malý gotický sál
Výstava představí výběr nejzajímavějších perníkářských forem dochovaných ve východních Čechách i práce současných pokračovatelů tohoto řemesla.

Zbraně čs. legií ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích
28. 8. 2015 - 13. 9. 2015, vestibul pardubického nádraží
V souvislosti s příjezdem Legiovlaku do Pardubic v rámci projektu Legie100, připravilo Východočeské muzeum panelovou výstavu ve vestibulu pardubického nádraží.

Letí šíp savanou - tramping na Chrudimsku a Pardubicku
29. 5. 2015 - 1. 11. 2015, multifunkční sál
Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo ve spolupráci se spolkem Naše muzeum, z. s. a Klubem trampů řezbářů výstavu o trampingu na Pardubicku a Chrudimsku.

Ing. Jan Perner
9. 9. 2015 - 1. 11. 2015, Sloupový sál
Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo v rámci projektu „Rok Jana Pernera“ panelovou výstavu věnovanou jeho životu a dílu.

Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského
30. 1. 2015 - součást numismatické expozice
Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo ve spolupráci s Univerzitou Pardubice stálou expozici významného českého sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského, která se stává součástí prezentace rozsáhlé numismatické sbírky v sálech druhého patra pardubického zámku

Open air galerie parkán 2015
15. 6. 2015 – 30. 11. 2015, parkán pardubického zámku
V parkánovém příkopu na východní straně zámku, v zvláštně klidném a tichém prostředí s lavičkami, jsou instalovány stojany na prezentaci velkoplošných fotografií. Vznikla tak od jara až do podzimu volně přístupná galerie pod širým nebem, tzv. open air.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542