28. říjen 1918 v Pardubickém kraji


V letošním roce si připomínáme významné výročí. Před sto lety – 28. října 1918 byl vyhlášen vznik samostatného Československého státu.
Panelová putovní výstava představí zlomové říjnové události v regionu Pardubického kraje, postihne zásadní historické okamžiky v období krátce před převratem a po něm. Odhalí  písemné dokumenty, fotografie, předměty i zapomenuté příběhy spojené se vznikem republiky.
Výstava je dílem kolektivní práce odborných pracovníků muzeí v Pardubickém kraji. První prezentace se uskuteční v Litomyšli ve Smetanově domě od 28. října 2018 do 30. listopadu 2018. Poté bude k dispozici všem muzeím a kulturním institucím Pardubického kraje.
Nad výstavou převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Tetřevová - kurátorka výstavy, tetrevova@vcm.cz

Pardubice  Česká Třebová    Skuteč

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj