Zahraniční výstavy

Neboli Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, to je název výstavy, kterou pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice na univerzitě v mexické Pachuce.
Východočeské muzeum v Pardubicích bude již podruhé vystavovat v newyorské Bohemian National Hall
Tisíciletá tradice české měny je název výstavy, která třetím rokem ukazuje mincovní poklady numizmatické sbírky Východočeského muzea.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj