Archiv programů k expozicím

Příroda kolem nás - výukový program žákům zprostředkovává v expozici "Příroda východního Polabí" poznání přírodních společenstev typických pro širší okolí Pardubic prostřednictvím dioramat, zvuků, modelů, velkoformátových fotografií a pracovních listů. Expozice byla uzavřena 30. 9. 2018.
Peníze dříve a dnes - výukový program prostřednictvím autentických předmětů, replik a aktivizujících prvků přiblíží dětem v expozici "Peníze v Čechách 1520–1620" fenomén peněz, historický vývoj jejich forem, výrobu a funkci. Zároveň podpoří budování jejich finanční gramotnosti. Expozice byla uzavřena 30. 9. 2018.
Během příjemné procházky zámkem, a za příznivého počasí i po valech, se žáci seznámí se stavbou, která v sobě skrývá prvky pozdní gotiky a rané renesance. Procházka je přizpůsobena věku a trpělivosti dětí. Podle přání pedagoga zaměříme procházku na určité umělecké období – pardubický zámek je skvělou učebnicí dvou velkých uměleckých epoch - gotiky a renesance. Děti by od nás měly odejít vybaveny novým poznáním tak, aby kdekoliv jinde dokázaly poznat a určit zmíněné umělecké slohy. Procházku doplní práce s pracovním listem.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj