Archeologické přednášky

Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.

Přednášky pro veřejnost obcím
Po domluvě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

Přednášky pro školy
Po vzájemné dohodě s PhDr. J. Jílkem, Ph.D. lze zdarma uskutečnit přednášku pro žáky základních i středních škol, a tím jim přiblížit nejen samotnou práci archeologa, ale také určitý úsek dějin.

Přednášky pro veřejnost ve Východočeském muzeu v Pardubicích
Již od roku 2005 pořádáme tradiční cyklus archeologických přednášek na různá témata. Přednášky se obvykle konají na jaře a na podzim. Na přednášky zveme i odborníky z jiných institucí či muzeí z ČR.

Jarní cyklus archeologických přednášek začne od 28. 2. 2018
 
Přednáška PhDr. D. Vícha (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)   Přednáška doc. PhDr. L. Jiráně CSc. (Archeologický ústav AV ČR. Praha, v.v.i.)   Fotografie z kolokvia 2014

Pořádání odborných kolokvií
Archeologické oddělení na podzim 2014 pořádalo pracovní kolokvium Archeologické a stavebně historické poznání města Pardubic.
Setkání proběhne i na podzim letošního roku.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj