Brokovnice puškaře Františka J. Hojného

Východočeské muzeum uchovává ve svých sbírkách nejeden poklad a další poklady do jeho sbírek stále přicházejí. Na konci loňského roku se muzejníkům podařilo získat nádhernou brokovnici pardubického puškaře Františka J. Hojného. Muzeum zbraň okamžitě vystavilo ve výstavě „Zbraně východočeských puškařů“, kde ji veřejnost může obdivovat do 17. ledna, kdy výstava končí.„Jsem rád, že se muzejní sbírka obohatila o další exponát, který dokládá technickou i řemeslnou vyspělost v historii Pardubic. Pardubický zámek s muzejními sbírkami je skutečnou pokladnicí kulturní historie města“, říká Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích.
Zbraň, která se do České republiky vrátila za pomoci obchodníka z Německa, byla vyrobena mezi lety 1876–1890 a je bohatě zdobena kvalitními lepty a rytinami s loveckými motivy. „Ze zbraní pardubických puškařů, které muzeum má, je jednoznačně nejkrásnější.“ hodnotí pušku Jan Tetřev, kurátor sbírky zbraní Východočeského muzea. „Zajímavá je signatura puškaře, která zní „F.J.Hojný Pardubic“. Je to někde na půl cesty mezi českým názvem města Pardubice a německým „Pardubitz“ dodává J. Tetřev.
Puškař Hojný přišel do Pardubic s manželkou a dvěma dětmi z Vídně roku 1876. Pocházel však ze Smiřic, kde se narodil roku 1845 do rodiny puškaře. Své řemeslo provozoval v Pardubicích až do své smrti v roce 1916. Hojný byl dlouholetým starostou Živnostenského společenstva, aktivně působil ve Střeleckém spolku a byl i členem obecního zastupitelstva.

Muzeum zbraň vystavilo ve výstavě „Zbraně východočeských puškařů“, kde ji veřejnost může obdivovat do 17. ledna. V dubnu se Hojného luxusní puška s celou výstavou dočasně přestěhuje do Ústí nad Orlicí a v roce 2017 se postupně objeví v České Třebové, Vysokém Mýtě a Skutči.

      

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj