Cesta do pravěku

Cesta do pravěku - výukový program v archeologické expozici nazvané Proti proudu času
Žáci mají možnost během programu poznat život a typické činnosti pravěkého člověka. Seznámí se s tehdejším stravováním, odíváním, sídlením a pohřbíváním. Poutavé pro ně budou 3D modely a repliky kovových, keramických a kamenných nálezů volně přístupných k uchopení a prozkoumání pomocí hmatu.  Děti získají povědomí o různých věcech této doby, uvědomí si rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku. V expozici nechybí ani interaktivní prvky jako např. tkalcovský stav, možnost vyzkoušet si různé dobové oděvy a "práci archeologa". Zajímavá je také vizualizace usedlosti slezskoplatěnické kultury z Opatovic n. L.
Program je připraven v různých modifikacích s ohledem na věk žáků.
Celá pozvánka ke stažení zde.

    

   

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj