Dějepisné soutěže

Dějepisná soutěž
Lucemburkové na českém trůně

Soutěž Lucemburkové na českém trůně vyhlásilo Východočeské muzeum v Pardubicích u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.  Je určena pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v Pardubickém kraji.


Do finále XIII. ročníku dějepisné soutěže, které se konalo 1. 6. od 10 h v rytířských sálech Východočeského muzea, postoupilo tentokrát z důvodu dosažení stejného počtu bodů sedm družstev.

Výsledková tabulka:

 Pořadí

 Škola

 Kapitán

 Vyučující

 1.

 Gymnázium Ústí  nad Orlicí

 Martina Lehká

 Jiřina Doležalová

 2.

 ZŠ Lubná -  Sebranice

 Martin Břeň

 Leona  Plešingerová

 3.

 ZŠ Radiměř

 Jakub Mikuta

 Petra Junková

 4.

 ZŠ Sopotnice

 Nikola Kopsová

 Jan Slepička

 5.

 ZŠ Dolní Újezd

 Josef Patrný

 Pavlína  Leischnerová

 6.

 ZŠ Skuteč

 Adéla Burešová

 Michaela Bohatá

 7.

 ZŠ Třemošnice

 Nikola Hamsová

 František Kučera

 

Do soutěže se v letošním roce přihlásilo celkem 45 družstev ze základních škol a víceletých gymnázií Pardubického kraje. Odpovědi na otázky zaslalo 36 družstev. Maximální počet bodů, které mohla soutěžící družstva získat bylo 166. První nejlepší ze ZŠ Třemošnice (družstvo 44) získali 159 bodů a postupují do finále. Dalšími postupujícími jsou: družstvo 32 ze ZŠ Smetanova Skuteč se 158 body, družstvo číslo 42 ze ZŠ Lubná – Sebranice, družstvo 22 ze ZŠ Sopotnice se 157 body a družstvo 21 ze ZŠ Radiměř, ZŠ Dolní Újezd a Gymnázium Ústí nad Orlicí, která získala stejný počet bodů. 


Výsledky a správné odpovědi na otázky 1. kola soutěže.

Podrobnosti k soutěži a přihláška ke stažení zde.

Otázky a úkoly soutěže "Lucemburkové na českém trůně" 

Doporučená literatura zde.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj