Dějepisné soutěže

Dějepisná soutěž pro žáky druhých stupňů základních škol
Vyhodnocení
Do soutěže se přihlásilo 25 družstev nebo jednotlivců základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Pardubického kraje.
V termínu bylo odevzdáno  17 prací, které bodově hodnotila porota. Bylo možné dosáhnou maximálně 25 bodů.

 
Na 1. místě se umístila Pavlína Frišová ze ZŠ Prosetín s 23 body.
Na 2. místě se umístili  Alžběta Doležalová, Šárka Benešová, Matouš Bohatý ze ZŠ Skuteč, Smetanova s 20 body.
Na 3. místě se umístily Adéla Neubauerová, Nikola Lamberská, Ester Kempová ze ZŠ Pardubice, Štefánikova s 19 body.
Další umístění naleznete v tabulce zde.
 
Všem soutěžícím a jejich pedagogům  děkujeme za účast v soutěži a výhercům gratulujeme.
Slavnostní vyhlášení výsledků  a předání cen se bude konat v rytířských sálech Zámku Pardubice 16. 6. 2017 od 10 hodin, kde budou všechny práce vystaveny.
Srdečně Vás zveme a také všechny soutěžící.

 
Téma: Naše škola na historických mapách
Roky 2017 a 2018 jsou spojeny s jedním významným historickým výročím, a sice se vznikem nejstarší tištěné mapy Čech – mapou Klaudiánovou. Datum jejího vydání, které je koneckonců vytištěno i na mapě samotné, nese letopočet 1518, byť víme, že její hotový rukopis existoval nejméně o rok dříve. Téma letošního ročníku dějepisné soutěže tak naváže na zmíněné výročí a bude v mnohém poněkud netradiční. Úkolem totiž nebude odpovídat na testové otázky, nýbrž vytvořit „poster“ (plakát), který bude historicko-geografickou formou prezentovat lokalitu, ve které sídlí vaše škola, s využitím historických map, obrazových či textových dokumentů. Výsledné postery zhodnotí komise Východočeského muzea po stránce faktografické i vizuální, oceněna bude originalita pojetí. Soutěž bude vyhodnocena v červnu letošního roku, přihlášené postery pak budou vystaveny v rámci podzimního Knižního veletrhu na pardubickém zámku, který se ponese v duchu cestovatelském.

Zadání:
Vytvořte poster, který bude prezentovat historický sídelní vývoj dané lokality (sídlo Vaší školy) na starých mapách, přičemž je možné využít i další historické dokumenty, jako pohlednice, fotografie apod. Hlavní však je postihnout rozvoj lokality jako sídla (růst obce, nové stavby, počet obyvatel atd.). Formát posteru bude minimálně A2, zpracování je možné na počítači nebo ručně. Obrazové materiály by měly být opatřeny vhodnými popiskami. Poster by měl také obsahovat stručné textové informace o prezentované lokalitě (historie, poloha, vývoj obyvatel, zajímavosti), které by však neměly přesáhnout 1/3 celkové plochy posteru. Dbát by se mělo na dobrou čitelnost posteru, přehlednost, srozumitelnost a výstižnost obsažených informací. Doporučené rozvržení posteru je přiloženo níže.

Zdroje:
Množství informací lze dnes nalézt na internetu, včetně zdigitalizovaných starých map, ať už se jedná o Müllerovu mapu Čech (1720), první až třetí vojenské mapování, mapy Stabilního katastru atd. (byť často opatřené vodoznakem).
Zejména viz zde: oldmaps.geolab.cz/index.pl?lang=cs
Dále pak zde: www.staremapy.cz/mapy.mzk.cz/
Na webu je možné objevit i historické fotografie či pohlednice. Lze rovněž využít sbírkový fond Východočeského muzea v Pardubicích (zejména pohlednice, fotografie, vybrané mapy, místopisná literatura) nebo archivní fond Státního okresního archivu v Pardubicích.

Kontakt na příslušné kurátory:
Mgr. Renáta Tetřevová, e-mail: tetrevova@vcm.cz (pohlednice, fotoarchiv)
Mgr. Jan Tetřev, e-mail: tetrev@vcm.cz (mapy)
Mgr. Martina Halířová, e-mail: halirova@vcm.cz (muzejní knihovna)

Ceny:
1. místo: historická publikace, vstupenka do Aquacentra Pardubice, rodinná vstupenka na všechny výstavy, expozice a prohlídky VČM, věcná cena
2. místo: historická publikace, vstupenka do lanového centra, rodinná vstupenka na všechny výstavy, expozice a prohlídky VČM, věcná cena
3. místo: rodinná vstupenka na všechny výstavy, expozice a prohlídky VČM, věcná cena

Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy maximálně 3 žáků základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.
Poster je nutné poslat do 19. 5. 2017 buď v elektronické podobě na e-mail prochazkova@vcm.cz nebo poštou na adresu Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 53002 Pardubice.
Výsledky se soutěžící dozví do 2. 6. 2017. 


Dějepisná soutěž 2017 – podrobné zadání
Pravidla a podmínky soutěže
Přihláška do soutěže

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj