DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL

DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL neboli Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, to je název výstavy, kterou pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice na univerzitě v mexické Pachuce (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), a to v prostorách Ústavu umění, sídlícího poblíž Pachuky ve městě Real del Monte. Toto místo je s tématem výstavy velmi úzce spjato, neboť zde se nalézaly doly na stříbrnou rudu, jejichž produkce v raném novověku významně ovlivňovala světový obchod se stříbrem a tedy i vývoj tehdejších tolarových měn.

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století, počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Je koncipována jako putovní a tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský.
Výstava je pro muzeum jedinečnou příležitostí, jak prezentovat rozsáhlou numizmatickou sbírku muzea, která v současné době čítá přes 50 tisíc předmětů.

Výstava je španělskou verzí stejnojmenné prezentace From the Silver Czech Thaler to the worldwide Dollar, jejímž prostřednictvím pardubické muzeum úspěšně představilo bohatství svých sbírek v červnu loňského roku v Bohemian National Hall na newyorském Manhattanu. Zájem nejen evropských, ale i zámořských institucí o spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, které na americkém kontinentu prezentuje své sbírky už od roku 2013, potvrzuje nejen atraktivitu sbírkových fondů a výstavních aktivit tohoto muzea, ale také důležitou spolupráci s akademickým prostředím při společných aktivitách, představujících bohatství našich dějin a kulturního dědictví.

    
 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj