Dny evropského kulturního dědictví 2018

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkr. EHD)
Vždy v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celkově nepřístupné.
Akce se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kulturním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence.
Téma letošního roku je: Společné dědictví, společné hodnoty. 

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo pro své návštěvníky následující program:
Volný vstup do expozic a výstav. Zpřístupněna bude i vyhlídka na zámecké věži.
V 11, 14 a v 16 h se můžete v rytířských sálech zúčastnit komentovaných prohlídek Proměny Zámku Pardubice. Nutná rezervace na bekera@vcm.cz. Seznámíte se s proměnou zámku z panského sídla v 16. století v hospodářský objekt v 19. století a pak v sídlo Muzejního spolku po vzniku Republiky československé.
V 11 a 14 h se uskuteční komentované vyhlídky ze zámecké věže. Matěj Bekera vám ukáže proměny pardubického urbanismu mezi léty 1845–1945. Přiblíží regulační studie, jak změnily tvář města a k jakým stavebním a uměleckým proměnám Pardubic docházelo. Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj