Hmatová stezka ve stálé archeologické expozici

Co je Hmatová stezka
Součástí stálé archeologické expozice Východočeského muzea v Pardubicích je také hmatová stezka "Hmatem do pravěku". Jejím účelem je, jak už vyznívá z jejího názvu, zpřístupnit při návštěvě muzea dosud spíše opomíjený smysl – hmat. Primárně je tedy vytvořena pro „otevření“ této expozice a muzea skupině zrakově postižených, byť si své „návštěvníky“ najde jistě také mezi dětmi a ostatními dospělými. Ti si mohou za pomocí klapek na oči vyzkoušet, jaké to je vnímat tyto předměty hmatem a vžít se tak na chvíli do pocitů zrakově postižených. I bez použití klapek však mají jedinečnou možnost si vzít do ruky věrné repliky artefaktů nalezených na území našeho regionu a dokládajících tak jeho bohatou historii. Celkově se tedy jedná o prvek zpřístupňující historii zrakově postiženým a zároveň má zábavně-vzdělávací a interaktivní funkci směrem k dalším návštěvnickým skupinám. Celá stezka se skládá ze čtyř tématicky laděných stanovišť (jedním z nich je např. stravování), na kterých jsou umístěny příslušné repliky opatřené popiskem v Braillově písmu a textem ve zvětšeném černotisku. Zároveň jsou všechna stanoviště opatřena audionahrávkami.

   

Popis trasy Pardubice Hlavní nádraží – Východočeské muzeum – zde
Zvuková nahrávka trasy Pardubice Hlavní nádraží – Východočeské muzeum – zde

Náš příběh
Myšlenka projektu Hmatové stezky se zrodila kolem poloviny roku 2013 v hlavě studentky klasické archeologie na Univerzitě Karlově a ochrany hmotných památek na Univerzitě Pardubice Dominiky Schmidtové, která tento svůj nápad prezentovala ve Východočeském muzeu v Pardubicích, které vyslovilo s realizací stezky v připravované archeologické expozici souhlas. Následně k tomuto projektu přizvala své spolužáky z obou univerzit. Jednalo se o Davida Richtera (UPCE), Johanu Tlustou (UK) a Jana Kutěje (VŠE). Vytvořený realizační tým následně podal žádost o finanční příspěvek do prvního levelu programu Think Big Nadace O2, odkud získal finance na zhotovení keramických replik. Po jejich úspěšném zhotovení následovala další žádost, tentokrát podaná do druhého levelu téhož programu, zaměřená na vyhotovení hmatového katalogu, který je taktéž součástí expozice a kde se můžete dozvědět podrobnější informace o archeologii. Mezi další sponzory patří také reklamní agentura Barthmedia, firma Prodin nebo Česká abilympijská asociace. Především se však na jejím vzniku podílelo samo pardubické muzeum.
Po celou dobu tvorby stezky byla její realizace konzultována s odborníky na hmatové výstavnictví (Hapestetika, Národní muzeum, Národní galerie) a se zaměstnanci organizací specializujících se na práci se zrakově postiženými (Tyflocentrum Pardubice, Tyfloservis Pardubice).

    


 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj