Ing. Jiří Šura - geolog

Telefon: 466 799 245
e-mail: sura(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2002
Je absolventem MGRI 1985, obor Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin
Specializace: geologie
Spravuje sbírky: nerosty a horniny
Je členem Astronomické společnosti Hradec Králové  

Bibliografie (výběr):

  • Šura J., 2003: Ložisko Křižanovice. Minerál, XI, 348-349
  • Šura J., 1996: Příručka k vizuálnímu vyhledávání radionuklidových zdrojů záření v železném šrotu. Jiří Šura, Pardubice. ISBN 80-902250-8-X

Další aktivity:

  • od r. 1992 soukromá praxe v oboru inženýrské geologie: průzkum pro plošné i hlubinné zakládání staveb, veškerá měření radonu, identifikace radionuklidových zdrojů ioniz. záření a jejich příslušenství
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj