Lidé Barmy - fotografie Vladimíra Lemberka

Přírodovědec Vladimír Lemberk procestoval na svých výpravách řadu exotických zemí. Svým fotoaparátem zachycuje ale nejenom úchvatnou krajinu, její floru a faunu. Velmi ho zajímají lidé, jejich práce, rituály, radosti i strasti. Jejich portréty jako by říkaly, že, přes geografickou vzdálenost i mnohdy propastně odlišné sociální postavení, prožíváme řadu okamžiků zcela stejně. Fotografie v Open Air Galerii Parkán zachycují scenérie z každodenního života obyčejných lidí ve vzdálené a pro nás stále trochu tajemné asijské zemi.

Nad výstavou převzal záštitu náměstek primátora města Pardubic Jakub Rychtecký.

Vstup zdarma.

   

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj