Mgr. Ivo Křen - historik

Telefon: 466 799 250
e-mail: kren(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 1989
Je absolventem Pedagogické fakulty Hradec Králové
Specializace: historický vývoj a současné umělecké tendence v oblasti moderní ateliérové sklářské tvorby
Spravuje sbírky: uměleckoprůmyslové práce (sklo, keramika a porcelán, nábytek, kovy, hodiny) a umění (obrazy, plastiky, drobná grafika)

Bibliografie (výběr):  

 • Velké divadlo Bohumila Eliáše - tvorba od poloviny 60. let po současnost, katalog k autorské výstavě, VČM Pardubice, 1997
 • Sklo Jiřiny Žertové, katalog k autorské výstavě, Galerie výtvarných umění, Ostrava, 2000
 • Jaroslav Matouš, katalog k autorské výstavě, Galerie výtvarných umění Ostrava, 2001
 • Jaromír Rybák - Stvoření z bestiáře, katalog k autorské výstavě, VČM v Pardubicích, 2001
 • Cesta do středu země , skupina Rubikon + L. Breidfjörd, katalog k výstavě, výstavní síň Mánes, Praha, 2002
 • Czech Artists to the enlarged Europe – Rubikon group, katalog k výstavě, Brusel, Biarritz, Halle, 2003
 • Stálá expozice České sklo, ateliérová sklářská tvorba, průvodce stálou expozicí Východočeského muzea v Pardubicích, vydáno s podporou grantu MK ČR,VČM v Pardubicích, 2006
 • ​Bohumil Eliáš – sklo, plastiky, katalog ke stálé expozici v Tvrzi Lnáře, Lnáře, 2006
 • ​Rubikon, katalog k výstavě v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Zlín, 2008

- Bohumil Eliáš, monografie autora, vydala Galerie Aspekt, Brno, 2009
- Sklářství na Horácku, katalog stálé expozice, MMG Polička, 2009
- Horní Bradlo, Historie sklárny v Dolním Bradle, historický sborník, 2009
- Bohumil Eliáš - Glass, katalog k výstavě v Gallery Miura, Osaka, Japan, 2009
- Tomáš Hlavička, sklo 1997 – 2009, autorský katalog, 2010
- Eva Vlčková, Sklo, katalog k výstavě v galerii Havelka, Praha, 2010
- Jan Exnar – malba a sklo, katalog k výstavě Galerie + Muzeum Havlíčkův Brod, 2011
- Martin Hlubuček, Červený a černý, autorský katalog, 2011
- Jaromír Rybák: The Magnificent Meeting of Beauty and the Bizarre, katalog k výstavě „Atlantis“ Jaromír Rybák, Galerie Litvak, Tel Aviv, 2012
- Bohumil Eliáš jr, Sklo, malba, autorský katalog, 2013
- Konvergence J.Žertová, Vl. Kopecký, katalog k výstavě ve VČG Pardubice, 2013

Další aktivity:

 • od r.1994 kurátor více než 60 výstav z oblasti sklářské tvorby, autorských i souborných výstav ateliérové sklářské tvorby v ČR a v zahraničí, kurátor 6 výstav z oblasti uměleckoprůmyslové výroby a designu
 • ​zakladatel a teoretik umělecké skupiny Rubikon ( B.Eliáš, J.Matouš, J.Rybák, J.Exnar, M.Volráb)
 • člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar jako grafik
 • člen České sklářské společnosti, výtvarné sekce
 • ​člen Akademie designu ČR
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj