Odborný úsek - Centrum dokumentace sbírek a regionální historie

Oddělení zajišťuje ediční činnost a podílí se na evidenci (dokumentaci) sbírek muzea. Organizuje využití výpočetní techniky v muzeu, zajišťuje správu počítačové sítě, zajišťuje činnost základního pracoviště programu ISO pro muzea v regionu Pardubického kraje aj.

Pracovníci:
Mgr. Věra Doležalová; dolezalova@vcm.cz (vedoucí oddělení, historička novověku a dějin hudby, správce sbírek Hudební archiv, Hudební nástroje, Gramofonové desky aj. média, Rukopisy, Slavín, Technická sbírka, Modely, Sport);
Mgr. Martina Halířová, Ph.D (knihovnice, historička novověku);  
Luděk Vojtěchovský (fotograf, dokumentátor);
Kateřina Siglová (dokumentace a předtisková příprava);
David Máka (technik IT).

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542