Odborný úsek - Historické oddělení

Historické oddělení odborně doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Pracovníci:
Mgr. Jan Tetřev (vedoucí oddělení, historik novověku, správce sbírek Militária, Historická sbírka – okupace, Uniformy a stejnokroje, Vyznamenání, Odznaky, Plakáty, Drobné tisky, Mapy a plány, Školství – učební pomůcky); 
Mgr. Ivo Křen (historik umění, správce Uměleckoprůmyslových sbírek Sklo, Keramika a porcelán, Kovy, Hodiny, Nábytek, Různé, sbírek umění Obrazy a grafika, Plastiky, Drobná grafika);
prof. PhDr. Petr Vorel, Csc. (historik starších dějin a raného novověku, správce sbírky Numismatika);
PhDr. Ilona Bartová (etnografka, správce sbírek Hračka, Domácnost, Odívání a doplňky);
Mgr. Markéta Beňovská (etnografka, správce sbírek Hračka, Domácnost, Odívání a doplňky);
PhDr. Hana Vincenciová (etnografka, správce sbírek Etnografie – řemesla a živnosti, Míry a váhy); 
Mgr. Věra Doležalová (historička novověku a dějin hudby, správce sbírek Hudební archiv, Hudební nástroje, Gramofonové desky aj. média, Rukopisy, Slavín, Technická sbírka, Modely, Sport; vedoucí oddělení centra dokumentace a regionální historie);
Mgr. Renáta Tetřevová (etnografka, správce sbírek Fotoarchiv, Kramářské tisky, správce sbírky Pohlednice); 
Mgr. Martina Halířová, Ph.D (historička novověku; knihovnice - oddělení centra dokumentace a regionální historie);
PhDr. Ladislav Nekvapil (historik raného novověku, správce sbírek Numismatika, lapidárium; vedoucí odborného úseku)

 


 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542