Odborný úsek - Konzervátorské a restaurátorské oddělení

Provádí konzervátorské a restaurátorské práce směřující k ochraně a uchování sbírek, především historických, provádí preventivní kontroly stavu sbírek v depozitářích i výstavních prostorách a zajišťuje provoz zařízení na monitorování a regulování klimatických podmínek v depozitářích. V oboru své působnosti poskytuje metodickou pomoc jiným muzeím podle vyhl. č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

Pracovníci:
Jana Malá (vedoucí oddělení, konzervátorka a restaurátorka);
Eliška Bajerová, DiS.
(konzervátorka a restaurátorka);
Martina Kačínová (konzervátorka a restaurátorka);
Eva Salavcová (konzervátorka a restaurátorka);
Renata Vašicová (konzervátorka a restaurátorka);
Michal Vojtěchovský (konzervátor a restaurátor);
Tamara Zářecká (konzervátorka a restaurátorka).

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj