PhDr. Hana Vincenciová - etnografka

Telefon: 466 799 253
e-mail: vincenciova(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 1987
Specializace: etnografka, lidová architektura, výroční obyčejová tradice, pověsti, metodika kronikářství, regionální zaměření: oblast východního Polabí a Železných hor
Spravuje sbírky: etnografie, řemesla a živnosti, míry a váhy

Bibliografie (výběr):  

 • Východočeský sborník historický
 • R. Karpaš, L. Štěpán, H. Vincenciová, Album starých pohlednic Pardubicko a Chrudimsko, nakl. RK Liberec, 2001
 • Téma zástavby vesnic v národopisné práci Josefa Hanuše. In: Východočeský sborník historický 11, 2002 , s. 247 – 324
 • Urbanistický vývoj a životní prostředí města v souvislostech s dobovými trendy a hospodářským zázemím obyvatelstva. In: Jan Tetřev, Hana Vincenciová: Dějiny města Přelouče III, 1848 – 1918, Přelouč 2004, s. 192 – 257
 • Přelouč v ústech lidu aneb anekdoty o Přelouči.. In: Jan Tetřev, Hana Vincenciová: Dějiny města Přelouče III, 1848 – 1918, Přelouč 2004, s.258 – 267
 • Velikonoční obchůzky s Jidášem III. In: Východočeský sborník historický 12, 2005, s. 171 – 256
 • K vývojovým tendencím stavební kultury v prostředí vesnic ve 20. století na příkladu lokalit ve východním Polabí. In: Východočeský sborník historický 13, 2006, s. 111 – 184
 • Historická fotografická dokumentace zástavby vesnic na Pardubicku. In: Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, ČNS Praha, 2006, s 35 – 42
 • Urbanistický vývoj a životní prostředí města v letech 1918 – 1989 v souvislostech s dobovými trendy a s hospodářským zázemím obyvatelstva. In: Jan Tetřev, Hana Vincenciová: Dějiny města Přelouče. Díl IV. 1918 – 1989, Přelouč, 2007, s. 273 – 351
 • Formy persistence masopustních tradic ve východním Polabí a přilehlé části Železných hor. In: Východočeský sborník historický 15, 2008, s. 165 – 262
 • Výroční obyčeje ve východních Čechách. Internetová stránka věnovaná současným formám výroční obyčejové tradice v lokálních společenstvích na území východních Čech. Viz: http://narodopis.vcm.cz/
 • Lidová architektura na kladském pomezí z české strany . In: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza Kudowa – Zdrój – toźsamość i zbliźenie., Kudowa – Zdrój, 2008, s. 127 – 134.
 • Výroční společenské příležitosti v životě obyvatelstva po roce 2000 (Postřehy z terénu východních Čech). In: Východočeský sborník historický , 17, 2010, s. 187 – 262.
 • Obchůzka s Jidášem v Lozicích, okres Chrudim, v kontextu současných trendů výskytu obyčeje ve východních Čechách. In: Východočeský sborník historický, 20, 2011, s. 175 – 192.


Další aktivity:

 • Členka Národopisné společnosti

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj