PhDr. Ladislav Nekvapil - historik

Telefon: 466 799 280
E-mail: nekvapil(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2010
Je absolventem Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Specializuje se na sociální a náboženské dějiny raného novověku, historickou demografii a numismatiku
Spravuje sbírky: numizmatika (částečně), lapidárium

Bibliografie (výběr):  

  • Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století. In Chrudimský vlastivědný sborník 11, 2007, s. 117-143. ISBN 978-80-87078-00-6. ISSN 1214-6048.
  • Causa haeretica Joannis Koudelka ex Pustá Kamenice. Příspěvek k dějinám tajného nekatolictví ve východních Čechách v polovině 18. století. In Východočeský sborník historický 17, 2010, s. 75-119. ISBN 978-80-87151-07-5. ISSN 1213-1733.
  • Náboženská a církevně-správní situace na Chrudimsku v 18. století ve světle zpovědních výkazů. In Theatrum historiae 7, 2010, s. 147-177. ISSN 1802-2502.
  • Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645-1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda). In Historická demografie 35, 2011, č. 1, s. 33-44. ISSN 0323-0937.
  • Náboženská struktura Chrudimského kraje v polovině 17. století. In Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 147-170. ISBN 978-80-87151-07-5. ISSN 1213-1733.
  • Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance: Rychmbursko kolem roku 1781. In Východočeský sborník historický 22, 2012, s. 207-238. ISSN 1213-1733.
  • Růžencové bratrstvo v Cholticích a perspektivy jeho výzkumu. In Východočeský sborník historický 23, 2013, s. 207-228. ISSN 1213-1733.


Další aktivity:
Technický redaktor Východočeského sborníku historického
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj