Plastiky

Počátky vytváření této sbírky spadají do 80. let 19. století. Ve fondu více než 780 exponátů jsou nejpočetněji zastoupeny lidové a pololidové plastiky náboženského charakteru z 19. století. Nejvýznamnějšími exponáty je soubor barokních dřevořezeb. Mezi nimi vynikají rozměrné polychromované plastiky z období vrcholného baroku, postavy Boha Otce, lotrů po pravici a levici, andělů, sv.Floriána a sv. Jana Nepomuckého z dílny Ignáce Rohrbacha. Jako vysoce kvalitní práce byla tato díla zapůjčena již pro několik reprezentativních souborných výstav o českém baroku.
Sbírka obsahuje i práce Jakuba Teplého z konce 18. století několik zajímavých dřevořezeb anonymů z téže doby Významnou součástí sbírky je rozsáhlý betlém ze Svitav s figurami a stavbami, doplňovanými v rozmezí let kolem 1825–1940. Z novějších realizací je významná bronzová busta T.G.Masaryka od sochaře O. Španiela z roku 1929–30.

 

(Sbírku spravuje Mgr. Ivo Křen)
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj