Poklady zbrojnic

Poklady zbrojnic státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu
Největší skvosty českých a moravských zbrojnic se na čtyři měsíce shromáždily pod jednou střechou Zámku Pardubice. Rytířské zbroje, palné i chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek tvoří výstavu, kterou připravilo Východočeské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a jeho objekty.
Tři sály zaplnilo 400 exponátů z celkem 35 státních hradů a zámků. První část výstavy ve Velkém gotickém sále patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá část v Kaňkově sále se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor v Malém gotickém sále věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu.

Komentované prohlídky:
24. 2. 2018 Poklady zbrojnic s kurátorem
od 14 h – Historický vývoj loveckých a palných zbraní - komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Dolínkem - VŠECHNA MÍSTA OBSAZENA
od 16 h – Vojenská výzbroj a výstroj od 17. do 19. století – komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Kočanem - VŠECHNA MÍSTA OBSAZENA
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, nutná předchozí rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110
 
      
 
Historie sběratelské vášně pro zbraně
Soubory zbraní velké umělecké a historické hodnoty začaly vznikat od 16. století. Přední evropské šlechtické rody vytvářely sbírky jako součást reprezentačních a rezidenčních prostor. Ze společenských a prestižních důvodů si nechávaly vyrábět zbraně a zbroj v Itálii a Německu ve stejných dílnách jako panovnické dvory. Technologicky vyspělé, umělecky ušlechtilé a cenově nákladné honosné kusy nechaly vytvářet podle návrhů předních dobových umělců. Objevily se první případy cíleného sběratelství zbraní, velkou roli hrála osoba původního majitele artefaktu. Na výstavě je takovým exponátem například jezdecká turnajová zbroj vyrobená kolem roku 1540 v Itálii pro vévodu z Ferrary Alfonsa II. d´Este. Exkluzivitu renesanční produkce podtrhují skvostné součásti výzbroje a výstroje gardy saského kurfiřta z doby kolem roku 1600. Původně černo-zlatá přilba morion, zdobená leptanými pásy s rostlinným dekorem a heraldickými symboly saských kurfiřtů, se proto objevila na plakátech výstavy jako jeden z jejích symbolů.
Rozmanitost zbraní i jejich technologický vývoj
Od zbrojí a chladných zbraní se sbírky postupem doby rozšiřovaly až po palné zbraně ruční i lafetované, různých systémů a provenience. Z chladných zbraní je na výstavě k vidění řada šavlí a palašů nebo poprvé zkompletovaný soubor schiavon – mečů s kovanými koši všech typů – včetně porovnání se skotským mečem zvaným broadsword. Poprvé v republice se představují pistole i pušky s křesadlovými zámky manufaktur v Duchcově a Vernéřově (Wernsdorf), muškety s doutnákovými zámky a další pušky s kolečkovými a křesadlovými zámky. Řadu typů vojenských přileb, čepic a čák doplňují kyrysy, tedy ochranné kryty trupu, a uniformy významných osobností. Ojedinělou příležitostí ke zhlédnutí jsou děla z období vlády Napoleona III., která vítají návštěvníky už v průjezdu zámku, nebo jeden z prvních mechanických kulometů – francouzská mitrailleusa z 60. let 19. století.
Od kuší k zadovkám
V části věnované lovectví zhlédnou návštěvníci vývoj od kuší, které převládaly ještě v 16. století, k palným zbraním. Kromě technicky zajímavých opakovaček a zadovek dostaly prostor některé kuriozity, například kulovnice se „skleněnou“ hlavní. Většina zbraní je bohatě zdobená a u řady z nich se podařilo zjistit původního vlastníka. Mnohé vyrobili proslulí puškaři zahraničního i českého původu, počínaje puškařem císaře Rudolfa II. Maxmiliánem Wengerem až po vynikajícího Antonína Vincence Lebedu.
Exotické zbraně z Orientu
Exponáty ze Středního a Blízkého Východu se do šlechtických sbírek dostávaly díky přímé vojenské účasti jednotlivých příslušníků šlechty v tažení proti Turkům mezi 15. a 17. stoletím. To je nejspíše také případ čepele šavle chorvatského vojevůdce Mikuláše Zrinského, jehož zbrojnice kdysi tvořila součást starobylého souboru zbraní na hradě Bítov. Impulsem pro sběratelství bylo také objevování cizokrajných území osobnostmi z řad šlechty. Proto mohou návštěvníci obdivovat samurajskou zbroj, soubor japonských mečů i samostatných mečových záštit ze zámků Lysice a Hrubý Rohozec.
 
Soutěž
Vyplňte ve výstavě anketní lístek, zvolte nejzajímavější předmět výstavy a vyhrajte volné vstupenky do muzea, katalog výstavy Poklady zbrojnic a publikace o historii Pardubic a zámku! Všeobecná pravidla soutěže.

Výstava je součástí Roku renesanční šlechty.
Záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

               

Vstupné:
100 Kč plné vstupné
50 Kč snížené vstupné
Vstupenka na výstavu Poklady zbrojnic není součástí vstupenky Všechny expozice a vybrané výstavy VČM.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj