Pozdní gotika a raná renesance na dotek

Pardubický zámek vznikal v období střídání dvou velkých epoch evropského života a umění – gotiky a renesance. Během příjemné procházky se seznámíme s architekturou, v které se nedobytný hrad proměnil v pohodlný palác reprezentující vysoké postavení pánů z Pernštejna. Téměř na dotek budeme mít umělecké projevy pozdní gotiky a rané renesance. Bude-li příznivé počasí, prohlédneme si exteriér zámku z valů, naučíme se poznávat některé umělecké detaily a pokusíme se „číst“ stavbu zvenčí. Vstoupíme do rytířských sálů, kde objevíme pět set let staré doklady vrcholného umění mistrů kameníků a malířů. Pokusíme se zábavným způsobem nahlédnout do života našich dávných předků – obyvatel zámku i stavitelů a umělců.
Tento výukový program svojí délkou nepřesáhne čas vyučovací hodiny, trvá cca 45 minut – je možné čas prodloužit a připravit žákům či studentům hlubší pohled do dávného světa zaměřený podle přání na určité dějinné období či více na architekturu, výtvarné umění či šlechtickou každodennost. Podobně program vychází vstříc různým věkovým kategoriím žáků a studentů. Děti by od nás měly odejít vybaveny novým poznáním tak, aby kdekoliv jinde dokázaly poznat a určit zmíněné umělecké slohy. Procházku doplní práce s pracovním listem.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj