Programy k expozicím

Od prvních majitelů Pardubic po Pernštejny je výukový program, který v historické expozici Pardubice-příběh města seznámí děti se jmény a erby některých i těch nejstarších majitelů Pardubic. Připomene známé erbovní pověsti, naučí žáky číst v rodokmenech a děti si prohlédnou také pečetě. Dozvědí se něco o požárech a přestavbách města a proměnách pardubického zámku.
Poznej významné osobnosti Pardubic a to přímo v historické expozici Pardubice-příběh města. Jsou zde vystavené předměty svázané s jejich životem a působením v Pardubicích.
Jak se žilo v pravěku - výukový program v archeologické expozici nazvané „Proti proudu času“. Vydáte se s žáky zpět časem od vitríny s nálezy z doby železné přes dobu bronzovou a skončíte u artefaktů z období starší doby kamenné. Děti si mohou prohlédnout modely pravěkých sídlišť nebo spatřit hrob skrčence ze starší doby bronzové. Pomyslný střed expozice představuje místnost s instalací žárových hrobů. Vedle originálních předmětů je připraveno i mnoho replik a rekonstrukcí nádob, nástrojů a spon, kterých je možné se dotknout.
Příroda kolem nás - výukový program žákům zprostředkovává v expozici "Příroda východního Polabí" poznání přírodních společenstev typických pro širší okolí Pardubic prostřednictvím dioramat, zvuků, modelů, velkoformátových fotografií a pracovních listů.
Peníze dříve a dnes - výukový program prostřednictvím autentických předmětů, replik a aktivizujících prvků přiblíží dětem v expozici "Peníze v Čechách 1520–1620" fenomén peněz, historický vývoj jejich forem, výrobu a funkci. Zároveň podpoří budování jejich finanční gramotnosti.
Během příjemné procházky zámkem, a za příznivého počasí i po valech, se žáci seznámí se stavbou, která v sobě skrývá prvky pozdní gotiky a rané renesance. Procházka je přizpůsobena věku a trpělivosti dětí. Podle přání pedagoga zaměříme procházku na určité umělecké období – pardubický zámek je skvělou učebnicí dvou velkých uměleckých epoch - gotiky a renesance. Děti by od nás měly odejít vybaveny novým poznáním tak, aby kdekoliv jinde dokázaly poznat a určit zmíněné umělecké slohy. Procházku doplní práce s pracovním listem.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542