Programy k výstavám 2014

Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách

3. 11. 2014 - 20. 2. 2015 
Výstava v základních rysech prezentuje vývoj kultury psaní především na příkladu vývoje psacích látek a pomůcek.
Cílem výukového programu je průřezově ukázat způsoby záznamu textu od dob starověku po současnost. Hlavní důraz je kladen na představení typů a technik ručního (strojního) psaní, ať už se jedná o rytí do hliněných destiček nebo tesání do kamene, o psaní husím brkem, plnicím perem, na psacím stroji či na displej tabletu. Něco z uvedeného budou mít žáci možnost si sami vyzkoušet.
Vhodné pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost. 

Pozvánka ke stažení zde...

      

    

Společenský život hmyzu

10. 11. 2014 - 16. 1. 2015
Výukový program prostřednictvím textů, fotografií, exponátů ve vitrínách, modelů a také živého hmyzu v insektáriích přiblíží žákům sociální chování hmyzu od primitivních forem až po vytváření vysoce organizovaných a strukturovaných společenství. Ať už se jedná o partnerské vztahy, rodičovskou péči nebo spolupráci při budování hnízda a shánění potravy.
Program zpestří edukativní triomino přikládající se k sobě podle smyslu probíraných výroků,
                        "kolo štěstí" pro shrnutí základních informací,
                         skládačky částí těla mravence a brouka,
                         bludiště na magnetické tabuli pro nejmenší,
                         hra s převleky „Kdo jsem?“
a pracovní listy v různé obtížnosti podle věku žáků.
Vhodné pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody; Člověk a příroda - Biologie živočichů
Pozvánka ke stažení zde...

Perly z půd, skříní i odjinud
3. 4. - 29. 6. 2014


     

Bomby nad Pardubicemi
28. 4. 2014 – 12. 10. 2014
V roce 2014 uplyne sedmdesát let od tří náletů spojeneckých vojsk na Pardubice - rafinerii minerálních olejů Fantowerke, letiště a železnici. Nálety nepostihly pouze průmyslové objekty, ale výrazně ovlivnily život civilního obyvatelstva. Výstava a výukový program se proto nezaměří na vojensko-taktickou stránku celé operace, ale především na každodenní život obyčejných obyvatel města. Součástí výukového programu bude proto také kratičká beseda s pamětníkem těchto událostí a návštěva krytu v severovýchodním rondelu zámeckých valů.

Pozvánka ke stažení zde...

      

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj