Programy k výstavám 2018

Příběh animovaného filmu
3. 9. 2018 – 19. 10. 2018

Výukový program k výstavě Velký svět malých hrdinů prostřednictvím filmového obrázkového scénáře vysvětlí, jak se rodí příběh, co je jeho základem a co v něm nesmí chybět. Odhalí, kdo vdechuje podobu a pohyb filmovým loutkám, obklopuje je rekvizitami a zabydluje je v miniaturních dekoracích, aby tady sehrály pomocí pookénkové animace svou roli. Děti se pokusí kolektivně sestavit svůj vlastní příběh inspirovaný vystavenými loutkami z animovaného filmu Lajka a prezentovat ho. Zjistí, jak pracný, časově náročný a zdlouhavý je vznik každého takového filmu. Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

  
 
Není včela jako včela
20. 3. 2018 - 21. 9. 2018
Výstava Včely ze všech ú(h)lů nabídne množství informací včetně detailů z biologie a anatomie včely. Během výukového programu Není včela jako včela si žáci formou hry vyzkouší život včelí matky, včelího trubce a včely dělnice v jejích proměnách života. Poznají vývojová stádia včel a stavbu jejich těla. Zjistí, jak se spolu včely dorozumívají, čím jsou užitečné nebo co je včelí pastva. Prohlédnou si různé druhy úlů včetně úlu s živými včelami. Nebudou chybět včelí produkty, velkoformátové modely i několik druhů živého hmyzu. 
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

      

    

Od tolaru k dolaru
16. 4. 2018 – 17. 8. 2018
Ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520 započala historii tolarových měn v Evropě. Pojmenování „tolar“ později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava Východočeského muzea v Pardubicích ukáže cestu od tolaru k dolaru a také vysvětlí, proč se právě termín „dollar“ stal hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA. Ve výukovém programu žáci vyzkouší, jak fungoval směnný obchod, jak obchodování změnilo první alternativní platidlo hřivna a jak se prosadily v obchodě peníze jako platební prostředek. Poznají historii některých měn až po vznik jednotné evropské měny eura. Program zabrousí i k užívání platebních karet a finanční zodpovědnosti.
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

Poklady zbrojnic státních hradů a zámků
6. 11. 2017 -  2. 3. 2018
První část výstavy patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu. V programu žáci poznají největší skvosty zbrojnic 35 českých a moravských hradů a zámku. Naučí se rozeznat části rytířské plátové zbroje, seznámí se s různými druhy chladných i palných zbraní, odhalí roli technologického vývoje zbraní a vojenské strategie. Vyzkouší si část zbroje nebo vytvoření vojenské formace s maketami pušek. Získají všeobecný přehled o vývoji zbraní od 16. do 19. století a jejich roli v dějinách Evropy. Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

      

      
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj