Prohlídka města Pardubice

Prohlídkový okruh Po stopách Pernštejnů v Pardubicích
Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.
Jednotlivá zastavení:
Zámek Pardubice – vodní příkop, Příhrádek, dům čp. 21, dům čp. 11 a 12, dům čp. 6 – stará radnice, dům U Jonáše, kostel Zvěstování Panny Marie, Spolkový dům, dům U Bílého koníčka, Mariánský sloup, dům čp. 3, radnice, dům čp. 77  a 78, dům čp. 116, Wernerovo nábřeží – Městská strúha, Císařský mlýn, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut. Vstupné 140 Kč.
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídky budou v sobotu 27. dubna 2019 od 15 hodin.
Rezervace prohlídek na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu bekera@vcm.cz.
 

Prohlídkový okruh – Moderní architektura v Pardubicích v první polovině 20. století 
Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.
Jednotlivá zastavení:
Winternitzovy mlýny, obytné domy na Čechově nábřeží, budova soudu a finančních úřadů, obytné domy v Jiráskově ulici, Okresní nemocenská pokladna, Sokolovna, Husův sbor, Státní reálné gymnázium, Městské divadlo, Ředitelství pošt a telegrafů, Anglobanka, Hotel Grand a Okresní dům, secesní obytné a obchodní domy na třídě Míru, Machoňova pasáž, Poštovní a telegrafní úřad
Čas trvání prohlídky: cca 90 minut. Vstupné 160 Kč. Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídka se uskuteční 27. dubna 2019 od 14 hodin.
Rezervace prohlídek na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu bekera@vcm.cz.


      

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj