Prohlídka města Pardubice

Prohlídkový okruh Po stopách Pernštejnů v Pardubicích
Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.
Jednotlivá zastavení:
Zámek Pardubice – vodní příkop, Příhrádek, dům čp. 21, dům čp. 11 a 12, dům čp. 6 – stará radnice, dům U Jonáše, kostel Zvěstování Panny Marie, Spolkový dům, dům U Bílého koníčka, Mariánský sloup, dům čp. 3, radnice, dům čp. 77  a 78, dům čp. 116, Wernerovo nábřeží – Městská strúha, Císařský mlýn, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut. Vstupné 140 Kč.
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídka bude v neděli 20. 1. 2019 od 15 hodin.
Rezervace prohlídek na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu bekera@vcm.cz.
 

Prohlídkový okruh – Moderní architektura v Pardubicích v první polovině 20. století 
Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.
Jednotlivá zastavení:
Winternitzovy mlýny, obytné domy na Čechově nábřeží, budova soudu a finančních úřadů, obytné domy v Jiráskově ulici, Okresní nemocenská pokladna, Sokolovna, Husův sbor, Státní reálné gymnázium, Městské divadlo, Ředitelství pošt a telegrafů, Anglobanka, Hotel Grand a Okresní dům, secesní obytné a obchodní domy na třídě Míru, Machoňova pasáž, Poštovní a telegrafní úřad
Čas trvání prohlídky: cca 90 minut. Vstupné 160 Kč. Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídka v neděli 20. 1. od 14 hodin. Rezervace prohlídek na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu bekera@vcm.cz.


      

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj