Průkazy - osobní doklady

Sbírka průkazů a osobních dokladů vznikla na konci 90. let 20. století jako součást sbírky drobných tisků. Obsahuje doklady vydané na území bývalého Rakouska – Uherska, Československa, ČSSR a Německa v časovém období od konce 18. století až po současnost. K nejzajímavějším předmětům patří vandrovní knížky, pracovní knížky, cestovní pasy, diplomy a výuční listy, dále různé členské průkazky a vysvědčení i novodobé doklady osobní. Sbírka čítá 160 evidenčních čísel.(Sbírku spravuje Mgr. Petra Štecherová)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj