RNDr. Vladimír Lemberk - zoolog

Telefon: 466 799 246
e-mail: lemberk(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 1993
Je absolventem Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty v Hradci Králové
Specializace: zoologie obratlovců (především ptáci a letouni)
Spravuje sbírky: obratlovci, paleontologie (čtvrtohorní kosti)   

Bibliografie (výběr):

Knihy:

 • Lemberk V., 2011: Madagaskar – osmý světadíl. Akcent, Třebíč. 144 stran. ISBN 978-80-7268-829-6.
 • Růžičková Z., Faltysová H., Lemberk V., Vítek J., 2008: Králický Sněžník. AOPK, Pardubice. 52 stran. ISBN 978-80-87051-37-5
 • Vránová S., Lemberk V., Hampl R., 2007: Ptáci Pardubic. VČPČSO, Pardubice. 304 stran. ISBN 978-80-86046-93-8
 • Mlíkovský J., Lemberk V. (eds.), 2006: Josef Musílek – česká ornitolog a legionář na Sibiři. Východočeské muzeum, Pardubice. 198 stran. ISBN 80-86046-90-7
 • Lemberk V., 2005: Ostrov zapomenutých lidojedů. Akcent Třebíč. 247 stran. ISBN 80-7268-342-X
 • Lemberk V., 2001: Obratlovci okresu Chrudim. Východočeské muzeum, Pardubice. 248 str. ISBN 80-86046-48-6
 • Lemberk V., Vorel P., 1999: Opatovický kanál - stavebně-historický, technický a přírodní klenot Pardubicka. Okresní úřad, Pardubice, 36 stran. ISBN 80-238-3177-1
 • Lemberk V., 1997: Příroda na Pardubicku dříve a nyní. Východočeské muzeum, Pardubice. 100 str. ISBN 80-86046-10-9
Odborné články a příspěvky:
 • Lemberk V., 2015: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní památce Ptačí ostrovy (o. Chrudim) v roce 2014. Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 22: 127-144.
 • Lemberk V., Hanák V., 2014: Netopýři severní části Českomoravské vrchoviny (Chiroptera). Lynx, n. s. (Praha), 45: 15-67.
 • Lemberk V., 2014: Obratlovci Hřebečského hřbetu na Svitavsku v roce 2013. Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 21: 151-176.
 • Lemberk V., 2014: Obratlovci přírodní rezervace Maštale – srovnání po 20 letech. Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 21: 125-150.
 • Lemberk V., 2013: K výskytu užovky podplamaté (Natrix tessellata) ve východních Čechách. Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 20: 175-180.
 • Lemberk V., 2012: Výskyt zajímavějších druhů savců ve východních Čechách, 2005-2012 (Mammalia). Lynx, n. s. (Praha), 43: 113-136.
 • Lemberk V., 2012: Obratlovci labského ramene Votoka na Pardubicku. Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 19: 195-206.
 • Lemberk V., 2011: Hnízdění havrana polního (Corvus frugilegus) ve východních Čechách – historie a současnost. Panurus, 20: 43-68.
 • Anděra M., Lemberk V., Zbytovský Z., 2010: Drobní savci Svitavské pahorkatiny. Lynx (nová serie), Praha, 41: 95-143.
 • Lemberk V., 2010: Obratlovci přírodního parku a EVL Lanškrounské rybníky (o. Ústí n. Orl.). Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 17: 195-208.
 • Lemberk V., 2009: Obratlovci přírodní rezervace Bošínská obora (okres Ústí nad Orlicí). Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 16: 157-172.
 • Lemberk V., 2008: Nález mateřské kolonie netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v Železných horách. Vespertilio, 12: 83-84
 • Lemberk V., Bárta F., Miles P., 2008: Vysoký věk u netopýra velkého (Myotis myotis) v České republice. Vespertilio, 12: 81-82
 • Lemberk V., 2008: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice). Vč. sbor. přír. – Práce a studie, Pardubice, 15: 293-304
 • Lemberk V., Dolanský J., 2007: Příspěvek k poznání obojživelníků východních Čech. Východoč. sb. přír. – Práce a studie, 14: 225-230
 • Lemberk V., 2006: Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku. Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 13: 193-201
 • Lemberk V., 2004: Netopýři (Chiroptera) východních Čech. Lynx, n.s., 35: 49-118
 • Lemberk V., 2001: Srovnání ornitocenóz čtyř lužních lesů ve východních Čechách. Panurus, 11: 69-80
 • Lemberk V., 2001: Avifauna NPR Bohdanečský rybník - srovnání po 20 letech. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9: 159-166
 • Lemberk V., 1999: Antropické vlivy na ornitocenózu mrtvých ramen Labe v Pardubicích v průběhu dvaceti let. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7: 89-102
 • Lemberk V., Středová K., Kalousková N., 1998: Vývoj hnízdní populace havrana polního v chrudimsko-pardubické aglomeraci. Panurus, 9: 77-88

Další aktivity:

 • jednatel Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích
 • výkonný redaktor sborníků Panurus a Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, člen redakční rady Acta musei Reginaehradecensis
 • několik výzkumných pobytů v zahraničí (Čína, Egypt, Indie, Indonésie, Jihoafrická republika, Madagaskar, Malajsie, Maroko, Rusko, Srí Lanka, Turecko, Etiopie, Grónsko, Mauricius, Irán, Tanzanie, Kanada)
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj