Sbírka bezobratlých

Tato sbírka je nově budována od roku 1998. Původní fondy byly kromě lastur a ulit měkkýšů v minulosti kompletně převedeny do Muzea východních Čech v Hradci Králové. Základ dnešní sbírky hmyzu tvoří kolekce z pozůstalosti po J. Macourkovi, zakoupená v roce 2000. Dále byla zakoupena sbírka převážně tropických brouků z pozůstalosti po J. Kopeckém a srovnávací sbírka brouků čeledi Dermestidae České a Slovenské republiky od V. Kalíka. Soustavně je novými sběry vytvářena dokladová sbírka pavouků. Výběrově je doplňována sbírka hmyzu i ostatních skupin bezobratlých. V současnosti sbírka čítá přes 12 000 položek.

 

(Sbírku spravuje Mgr. Jan Dolanský)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj