Sbírka botanická

Sbírka je budována od roku 1927, jejím základem se stal herbář učitele Emanuela Kalenského. Sbírka však obsahuje i řadu starších nálezů (z první poloviny 19. století), které se do ní dostaly nákupy nebo dary soukromých herbářů. Fond zahrnuje zejména položky z východních Čech a sběry z ostatních regionů České republiky. V menší míře jsou zastoupeny evropské státy ,výjimečně ostatní svět. Jména hlavních sběratelů: E. Binder, A. J. Corda, J. Čeněk, F. Černohous, E. Froněk, V. Faltys, J. Hadač, E. Hadač, R. Hasslinger, V. Horák, M. Hostička, F. Hrobař, E. Kalenský, A.Kobrle, K. Krčan, J. K. Košťál, M. Kroulík, H. Nováková, F. M. Opiz, L. Palek, F. Procházka, J. Reitmayer, K. Tocl, R. Traxler, J. Tušla, V.Vágenknecht. V současnosti sbírka obsahuje 113 000 položek cévnatých rostlin (nejrozsáhlejší částí je kolekce rodu Rubus sběratele L. Palka), 1 000 hub (Deuteromycetes, Myxomycetes, Phragmobasidiomycetes), 2 900 lišejníků, 1 700 játrovek, 8 000 mechů. Sbírka je přístupna badatelům. Vyžádané položky jsou zasílány poštou, po domluvě je možná osobní návštěva .

 

(Sbírku spravuje Mgr. Lenka Šafářová)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj