Sbírka Fotoarchiv

Sbírka fotoarchivu patří mezi badatelsky nejnavštěvovanější sbírky Východočeského muzea. Její počátky souvisí se založením samotného muzea. Prvními přírůstky byly dary už v osmdesátých letech 19. století. Ve fondu jsou dokonce pozitivy, které byly vystavovány už na Národopisné výstavě českoslovanské roku 1895.
Ve fondu se nacházejí především pozitivy, diapozitivy, negativy, fotoalba  a skleněné negativy. Nejcennějším celkem je bezesporu přibližně
2000 skleněných negativů z pozůstalosti významného českého fotografa Josefa Pírky. Najdeme mezi nimi jak dokumentaci města na přelomu
19. a 20. století, tak snímky z parforsních honů, Velké pardubické a ateliérové fotografie.
V současnosti se fond rozrůstá o soubory fotografií současných pardubických fotografů, které prezentujeme pod názvem „Pardubický objektiv“.
Posledních několik let probíhá pravidelná digitalizace, díky níž je sbírka lépe přístupná nejen badatelům, ale také kolegům z ostatních muzeí a galerií a novinářům.

(Sbírku spravuje Mgr. Renáta Tetřevová)

 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj