Sbírka hraček

Sbírka hraček patří v historii Východočeského muzea k těm mladším, byla založena v roce 1975. Najdeme v ní hračky od druhé poloviny 19. století po téměř současnou produkci. Unikátnost sbírky tkví především v její rozmanitosti. Jsou v ní zastoupeny hračky z dobové tovární produkce, lidové hračky domáckých výrobců i hračky, které si děti vyráběly samy. Významnou součástí je i kolekce autorských hraček, zejména soubor z dílny pardubického rodáka, průmyslového výtvarníka Víta Gruse.
Hračky ze sbírky byly často vystavovány v Pardubicích, mnoha městech České republiky i v zahraničí. Stálý zájem veřejnosti o tuto milou atraktivní kolekci vedl k rozhodnutí, prezentovat ji formou stálé expozice Východočeského muzea na pardubickém zámku.
Sbírka je stále živým celkem. V současnosti se rozvíjí zejména prostřednictví darů a nákupů od občanů, celkově čítá na 3 200 kusů sbírkových předmětů.

 

(Sbírku spravuje PhDr. Ilona Bartová)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj