Sbírka nerostů a hornin

Sbírka je nově budována od r. 2003, neboť původní sbírkový fond byl v minulosti převeden do MVČ v Hradci Králové. Do sbírky jsou v současné době shromažďovány především doklady geologické pestrosti severovýchodní části českého masívu. Unikátní je soubor nerostů a hornin z polymetalického ložiska Křižanovice v Železných horách, včetně ukázek ojedinělé alofánové výzdoby parakrasové dutiny ve střední části ložiska. Kolekce, čítající nyní asi 1500 položek, není dosud přístupná, ale její nejzajímavější část byla, spolu s kameny zapůjčenými, vystavena od 6.2. do 16.5.2003 pod názvem „Svět pod námi“ ve výstavním sále VČM.

 

(Sbírku spravuje Ing. Jiří Šura)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj