Sbírka odznaků

Malé předměty často unikají pozornosti návštěvníků, ale to je škoda. Zvláště u našich odznaků. Tato sbírka vzniká teprve v posledních třiceti letech, ale soustřeďuje odznaky organizací, firem a institucí z druhé poloviny 19.a celého 20.století. Přibližně polovina z celkového počtu 2463 kusů pochází z území dnešního Pardubického kraje, zbytek jsou odznaky celostátního dosahu nebo odznaky z jiných regionů, které mají vztah k Pardubicku.

 

(Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev)
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj