Sbírka paleontologie (čtvrtohorní kosti)

Nepříliš rozsáhlá sbírka, čítající 316 kusů, obsahuje kosterní zbytky větších zvířat z mladších i starších čtvrtohor, většinou z okolí Pardubic.
K nejvzácnějším patří paroží soba, losa, jelena, lebky koní a praturů nebo kly se stoličkami mamuta.

 

(Sbírku spravuje RNDr. Vladimír Lemberk)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj