Sbírka sportu

Sbírka sportu patří početně k menším sbírkám Východočeského muzea v Pardubicích, čítá přibližně 530 evidenčních čísel. Jako samostatný celek vznikla na přelomu 70. a 80. let 20. století. Obsahuje sportovní náčiní, pomůcky, oblečení, různé ceny a trofeje, prapory ale i bohatou písemnou a obrazovou dokumentaci sportovních odvětví v ní zastoupených. Podstatnou část sbírky tvoří předměty dokumentující sporty, díky kterým Pardubice vstoupily do povědomí domácí i světové sportovní veřejnosti: jezdectví (Velká pardubická steeplechase), motorismus (Zlatá přilba), letectví (ing. Jan Kašpar) a tenis (Pardubické juniorky). Z dalších oborů je zde dílčími předměty zastoupena organizovaná tělovýchova, turistika, bruslení, lyžování, hokej a další. K nejzajímavějším exponátům patří jízdní kola z přelomu století, včetně tzv. „kohoutovek“, motocykl zn. Grizzly, výrobek pardubické firmy Matyáš a Polák, zlatá přilba Jana Lucáka, vítěze XII. ročníku Zlaté přilby, Špinkův motocykl pro ploché dráhy zn. ESO, dresy vítězů některých ročníků Velké pardubické steeplechase, nebo vrtule a část motoru z letadla ing. Jana Kašpara. 

 

(Sbírku spravuje Mgr. Petra Štecherová)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj