Sbírka tiskovin – plakátů

Tato sbírka patří k velkým a významným sbírkám našeho muzea. Nejstarší plakát v ní uložený pochází z bouřlivého roku 1848, nejmladší stále přibývají.
Neobyčejně cenné jsou plakáty, dokumentující kulturní a politický život regionu s důrazem na poslední desetiletí Rakouska-Uherska, na I. světovou válku, meziválečnou Československou republiku a II. světovou válku. Docenění postupně dochází také kolekce plakátů z let 1948-1989, která je stále více využívána badatelsky i výstavně.
Ve sbírce je uloženo přes 12 000 kusů plakátů, s nimiž se návštěvníci postupně seznamují v řadě tématických výstav.

 

(Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj