Sbírka Uniformy – socialismus

V 70. a 80. letech 20. století bylo muzeu nařízeno podrobně dokumentovat budování socialismu na Pardubicku. Jedním z výsledků této činnosti byla dnes velice zajímavá a k četným zápůjčkám do jiných muzeí využívaná sbírka služebních a podnikových uniforem i pracovních oděvů z této doby. Máme proto kompletního příslušníka SNB s několika druhy obušků, milicionáře, pionýra, ale také řidiče ČSAD, železničáře... Sbírka má dnes 160 inventárních čísel.

 

(Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj