Slavín

Tato sbírka zahrnuje materiály převážně písemného charakteru týkající se významných osobností narozených nebo působících na Pardubicku. Sbírku založil ve 40. letech 20. století Otokar Pospíšil, člen musejního spolku a učitel na odpočinku. Nyní se v ní nachází téměř 1100 složek, které obsahují zajímavé informace o umělcích, vědcích, sportovcích, veřejných činitelích a dalších osobnostech majících vztah k pardubickému regionu. Její součástí jsou i rozsáhlé osobní pozůstalosti.         

 

(Sbírku spravuje Mgr. Petra Štecherová)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj