Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Oprava omítek hradební zdi – etapa C – zámek s opevněním v Pardubicích

• Dílo/stavba bude rozděleno na tři části stejným dílem v letech 2018, 2019 a 2010.

• V případě rozdělení stavby na tři shodné etapy musí být každá etapa dokončena do 30. prosince příslušného roku.

• Realizace této stavby (díla) je podmíněna získáním finančních prostředků Ministerstva kultury ČR z dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na roky 2018 - 2020. Proto zhotovitel nezahájí přípravu a stavbu (provádění díla), dokud mu objednatel písemně nepovolí zahájení přípravy a stavby nebo nepředá staveniště.

Výzva a zadávací podmínky včetně příloh

Výzva VČM
Zadání
Návrh SoD
Ohláška hradby
ZS hradby
Zadávací dokumentace

Bližší informace na e-mailu benes@vcm.cz

 
Poptávka - pronájem výrobních, dílenských nebo laboratorních prostor

Příspěvková organizace Východočeské muzeum v Pardubicích hledá pronájem výrobních, dílenských nebo laboratorních prostor s kancelářemi pro zřízení provizorní restaurátorské dílny po dobu cca 2 let od prosince 2018 v Pardubicích a blízkém okolí.

Požadavky:

  • Užitná plocha 130 – 150 m2
  • Vlastní parkovací stání pro 5 vozů
  • Kolaudace objektu jako laboratoř, výrobní prostor (skladování a nakládání s chemickými látkami)
  • Uzamykatelný areál
  • Zabezpečení EZS
  • Zabezpečení EPS
  • Internet
  • Vytápění

Bližší informace na e-mailu benes@vcm.cz

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542