Veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na akci: Pardubice, zámek č. p. 1, oprava mostu u hlavního portálu
Přílohy
Výzva VČM -oprava mostku do paláce
Rozhodnuti  - havarie mostku do palace
Návrh SoD -1084 - 2017 - mostek
Soupis prací a výkaz výměr
Doplnění ZD č. 1
Harmonogram prací

Odkaz na úschovnu ke stažení projektové dokumentace www.uschovna.cz/zasilka/TZIVD6FDNHGITSGV-P6D

Bližší informace na e-mailu bicikova@vcm.cz

 
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj