Veřejné zakázky

Oznámení výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce veřejných toalet 


Východočeské muzeum v Pardubicích vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor k provozování restaurace a kavárny v areálu Zámek Pardubice.
Veřejná soutěž
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Příloha č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 smouvy


 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj