Víno ze Zámku Pardubice

Už jste ochutnali naši speciální edici vín, hledáte suvenýr nebo reprezentativní dárek? Tři druhy vína inspirované osobností Viléma z Pernštejna nabízíme v pokladně Zámku Pardubice. Pod názvy Sub una pro bílé suché, Sub utraque pro červené a Fraterno pro bílé polosuché se skrývá poselství o mimořádné náboženské svobodě, která v době největší slávy Pardubic panovala.

Pro řadu Zámek Pardubice jsme vybrali velmi kvalitní vína označovaná jako paví chvost. Své lahodné bohatství rozkládají po jazyku jako paví chvost, který se zvolna rozvinuje. Paví chvost mívají vína tělnatá, tučná, extraktivní, výběrky ze zaschlých nebo suchých hroznů, vína pozdních sklizní, tedy vína znamenitých vlastností, bohatých vůní a chutí. Jejich doušek oblaží čich a jazyk a rozkošný dojem trvá dlouho, říkáme, že mají dlouhou stopu. 

„Víno Zámek Pardubice by mělo být symbolem náboženské tolerance i tolerance obecně. Vilém z Pernštejna byl osvícený vladař a zakládal si na náboženské svobodě, která byla základem svobody, tak jak ji chápeme dnes. To vyjadřují vína historicky inspirovaná vírou katolickou – Sub una, kališnickou –  Sub utraque a také bratrskou – Fraterno. Názvy vín vysvětluje popis na každé lahvi z pera historika Petra Vorla: Vilém z Pernštejna (1437-1521) byl velkorysým stavitelem zámku Pardubice i zakladatelem slávy svého sídelního města.  Naše dějiny pozitivně ovlivnil také prosazováním politicky zaručené náboženské  svobody. To v jeho době nebylo jinde v Evropě myslitelné.  Sám vyrůstal jako kališník, ale zemřel jako katolík. Jeho milovaná manželka se hlásila k Jednotě bratrské, ale o pohřebiště Pernštejnů v Pardubicích měli pečovat bratři řádu minoritů.  Před smrtí o sobě prohlásil: „… s Římany věřím, s Čechy držím, s Bratřími umírám…“. Tuto hlubokou ekumenickou symboliku respektuje trojice kvalitních  vín z naší reprezentativní řady Zámek Pardubice: SUB UNA – SUB UTRAQUE – FRATERNO.  Dobré víno souvisí se základními pilíři duchovních tradic naší evropské civilizace a symbolizuje princip svobodné volby jedince.  Vaše volba byla správná.

Víno zakoupíte v pokladně zámku za 180 korun. Otevřeno je každý den mimo pondělí, od 10 do 18 hodin.

       

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj