Východočeský sborník historický 1/1991Obsah
Úvodem k novému sborníku, 1-2

STUDIE
František ŠEBEK: Kostel sv. Václava na Chlumku u Pardubic v listině z roku 1295, 3-12
Jaroslav TEPLÝ: Heřmanoměstecký statek koncem 14. století, 13-48
Petr VOREL: Česká léna olomouckého biskupství ve 12. – 16. století, 49-106
Elvie ŽANDOVÁ: Počet domů a obyvatel v Pardubicích v první polovině 16. století, 107-120
Ctirad BENEŠ: Zbroj Vratislava z Pernštejna, 121-138
Tomáš ŠIMEK: Správa pardubického komorního velkostatku v předbělohorském období, 139-168
Vlastimil ZIKMUNDA: Pardubice v šedesátých letech 19. století, 169-186
Zdeněk BIČÍK: Letecké nálety na Pardubice v roce 1944 (souhrnný přehled), 187-196

DROBNÉ PŘÍSPĚVKY
Jaroslav ŠŮLA: Opovědný list hradecké chudiny z roku 1589, 197-199
Josef SVÁTEK: K minoritům ve východních Čechách roku 1786, 199-200
Jan NĚMEČEK: Příslušníci pardubického gestapa (1. část: Hubert Hanauske), 201-203

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj