Východočeský sborník historický 6/1997Obsah
ČLÁNKY A STUDIE
Vít VOKOLEK: Pravěké nálezy z Kunětické hory, 1-8
Jaroslav TEPLÝ:  Příspěvek k problematice okresku zvaného v listinných pramenech „Circuitus“, 9-32
Pavel KŘÍŽEK: Beneš z Mokrovous - příslušník „druhé linie“, 33-64
Petr KOPIČKA: Předání  litomyšlského panství mezi Polyxenou  z Lobkovic a Vratislavem Eusebiem  z Pernštejna, 65-76
Zdeněk SLAVÍK: Václav Šrám (1851-1909) - kněz a historik, 77-86
Jaroslav ŠŮLA: Eduard Prašinger jako předloha Fryborta z Jiráskovy Filosofské historie, 87-96
Pavel SVITÁK: Aviatik Eugen Čihák (II. část), 97-120

MATERIÁLY A EDICE
Martin JEŽEK: Poznámky k "poznámkám" (k nejstarším dějinám Pardubic), 121-137
Oldřich PAKOSTA: Typologické srovnání pečetí arcibiskupů pražských, biskupů olomouckých, litomyšlských a vratislavských z let 1344-1421 s důrazem na ikonografii, 139-164
Petr VOREL: Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555, 165-182
Jan SCHWALLER: Pardubický špitál (1737) 1744-1753 (rozbor účtů), 183-202
Šárka HLADÍKOVÁ: Stručné ohlédnutí po stoleté historii pardubického tenisu, 203-208
Jan NĚMEČEK: Pardubická Telegrafia očima polské diplomacie, 209-212
Vítězslav HANÁK: Rádiová stanice skupiny Silver - A „Libuše“ a její radiotelegrafista svob. Jiří Potůček (II. část),  213-241

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj