Východočeský sborník historický

ISSN 1213-1733

Východočeský sborník historický představuje odborné recenzované periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z historických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu vázaného především k území východních Čech. Východočeský sborník vychází od roku 1991, v roce 2011 byl zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH (European Reference Index for the Humanities). V současnosti vychází nejméně dvakrát ročně.

Vydavatelem je Východočeské muzeum v Pardubicích.

Adresa vydavatele a redakční rady:
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, tel: 466 799 240, fax: 466 513 056, e-mail: vcm@vcm.cz www.vcm.cz )

Redakční rada:

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (VČM Pardubice) – vedoucí redaktor
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (VČM Pardubice) – technický redaktor
PhDr. Ladislav Nekvapil (VČM Pardubice) – technický redaktor

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ AV ČR Praha)
PhDr. Jiří Sigl (FF Univerzita Pardubice)
Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. (SOkA Pardubice)
PhDr. František Šebek (VČM Pardubice)
doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (FF Univerzita Pardubice)
Mgr. Martina Vlčková (Muzeum východních Čech Hradec Králové)
PhDr. Vít Vokolek (VČM Pardubice)

Sazba: Kateřina Siglová
Jazyková korektura:  Mgr. Renáta Tetřevová

Pokyny a informace pro autory příspěvků

Obsahy prvních dvaceti ročníků Východočeského sborníku (č. 1/1991 až 20/2011) včetně autorského rejstříku naleznete ZDE.

Dosud vydaná čísla Východočeského sborníku (vč. obsahů) můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu Východočeského muzea v Pardubicích. Fyzicky již nedostupné svazky jsou k dispozici ve formě PDF (zobrazíte kliknutím na obálku příslušného čísla).


                  
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj