Zámecká kaple

Mimořádná příležitost prohlédnout si zdarma kapli Tří králů Zámku Pardubice se otevírá všem zájemcům od 22. do 31. května 2018. Návštěvníci mohou obdivovat působivost tichého prostoru kaple a zároveň zkoumat projevy pozdní gotiky, rané renesance a baroka v architektonických a sochařských prvcích. Prostor bude otevřen každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin, 31. května od 12 do 18 hodin.

„Inspirovala nás akce Noc kostelů, která se koncem května koná v řadě svatostánků po celé České republice. Jedním z jejích cílů je zpřístupnit veřejnosti mnohdy neznámé sakrální prostory a přiblížit jejich historii,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Návštěvníci budou moci nerušeně vnímat atmosféru kaple nebo využít služeb průvodkyně a dozvědět se o stavebním vývoji, oltářích nebo pernštejnské truhle, kterou kaple střeží,“ dodává ředitel muzea.

Zámecké kaple Tří králů ve východním křídle pardubického zámku se nachází v původně věžovitém objektu, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. V roce 2013 byla dokončena její rekonstrukce a od té doby je přístupná veřejnosti v rámci prohlídek Zámku Pardubice.


Na konci 15. až počátku 16. století tu zřídil Vilém z Pernštejna dnešní kapli. Její inventář je z pozdější doby (vesměs z 18. století). Kaple byla od roku 1978 uzavřena a nyní po letech může veřejnost znovu odhalovat toto tajemství pardubického zámku. Vybavení interiéru kaple má za sebou kompletní a velmi náročné restaurování. Celkovou obnovou prošel centrální novogotický oltář, navržený v 19. století Františkem Schmoranzem, byl restaurován osazený obraz Klanění tří králů z první poloviny 18. století. Překvapivou proměnu absolvovaly dvě starší plastiky sv. Václav a sv. Ludmila z 2. poloviny 18. století, které jsou na tomto oltáři umístěné v lomených obloucích po stranách obrazu. Pod jejich zašlým šedozeleným nátěrem objevili restaurátoři Hana Vítová a Dušan Rohlík nádherně zachované polychromie. Citlivá obnova polychromie byla provedena na rozměrné figuře ukřižovaného Krista z 2. poloviny 18. století umístěné na pilíři pod kůrem. Novým leskem září také dva efektní boční rokokové oltáře s malbami světců Jana Nepomuckého a Karla Boromejského. Rámují je přebohatě řezbované a zlacené rokokové ornamenty a také naturalisticky ztvárněné dětské postavy andílků. Celkovou kompozici oltářů v kapli završují dvě nově osazená díla monumentálního dramatického výrazu - polychromované plastiky velkých andělů na oblacích. Pocházejí s největší pravděpodobností z dílny Ignáce Rohrbacha, který patřil mezi nejvýznačnější mistry české barokní plastiky, nástupce Matyáše Bernarda Brauna. Přesto, že se po dohodě s pardubickým děkanstvím nepočítá s vysvěcením tohoto prostoru pro církevní účely, neubírá to nic na atraktivitě. Zámecká kaple se vedle o dvě století starších rytířských sálů s impozantními nástěnnými malbami stává dalším z uměleckých pokladů na pardubickém zámku.

        

Prohlídky
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů nebo
Zámek jako pernštejnská rezidence – objednání na tel. 607 034 110, e-mail bekera@vcm.cz.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542