Zámecká kaple

Zámecké kaple Tří králů ve východním křídle pardubického zámku se nachází v původně věžovitém objektu, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. V roce 2013 byla dokončena její rekonstrukce a od té doby je přístupná veřejnosti v rámci prohlídek Zámku Pardubice.


Na konci 15. až počátku 16. století tu zřídil Vilém z Pernštejna dnešní kapli. Její inventář je z pozdější doby (vesměs z 18. století). Kaple byla od roku 1978 uzavřena a nyní po letech může veřejnost znovu odhalovat toto tajemství pardubického zámku. Vybavení interiéru kaple má za sebou kompletní a velmi náročné restaurování. Celkovou obnovou prošel centrální novogotický oltář, navržený v 19. století Františkem Schmoranzem, byl restaurován osazený obraz Klanění tří králů z první poloviny 18. století. Překvapivou proměnu absolvovaly dvě starší plastiky sv. Václav a sv. Ludmila z 2. poloviny 18. století, které jsou na tomto oltáři umístěné v lomených obloucích po stranách obrazu. Pod jejich zašlým šedozeleným nátěrem objevili restaurátoři Hana Vítová a Dušan Rohlík nádherně zachované polychromie. Citlivá obnova polychromie byla provedena na rozměrné figuře ukřižovaného Krista z 2. poloviny 18. století umístěné na pilíři pod kůrem. Novým leskem září také dva efektní boční rokokové oltáře s malbami světců Jana Nepomuckého a Karla Boromejského. Rámují je přebohatě řezbované a zlacené rokokové ornamenty a také naturalisticky ztvárněné dětské postavy andílků. Celkovou kompozici oltářů v kapli završují dvě nově osazená díla monumentálního dramatického výrazu - polychromované plastiky velkých andělů na oblacích. Pocházejí s největší pravděpodobností z dílny Ignáce Rohrbacha, který patřil mezi nejvýznačnější mistry české barokní plastiky, nástupce Matyáše Bernarda Brauna. Přesto, že se po dohodě s pardubickým děkanstvím nepočítá s vysvěcením tohoto prostoru pro církevní účely, neubírá to nic na atraktivitě. Zámecká kaple se vedle o dvě století starších rytířských sálů s impozantními nástěnnými malbami stává dalším z uměleckých pokladů na pardubickém zámku.

        

Prohlídky
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů nebo
Zámek jako pernštejnská rezidence – objednání na tel. 607 034 110, e-mail bekera@vcm.cz.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj