Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 15/2006

Panurus sv. 15/2006

Panurus sv. 15/2006

85,00 Kč

Pce, VČM 2006, ISBN 80-86046-82-6. 140 s. včet. obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 140
Rok vydání: 2006
Skladem: Ano

Pce, VČM 2006, ISBN 80-86046-82-6. 140 s. včet. obr., brož.

Heneberg P.: Adaptace české populace břehule říční na nové hnízdní prostředí
Král M.: Perioda snášení vajec lejska bělokorého v Nízkém jeseníku
Řepa P.: Postup urbanizace ptáků ve městě Tachově
Bergmann P.,Mourková J., Bílý M.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách
Bárta F.,Veselý J.,Krausová H.: Výsledky letních odchytů ptáků v NPR Bohdaněčský rybník a rybník Matka v letech 1999 až 2003
Zvářal K.: Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného v průběhu šesti let
Jasso L.: Albinismus u ptáků a výskyt albínů v České republice
Klápště J.,Klápšťová J.: Leucismus u pěnice černohlavé a poznámky k abnormálním opeřením ptáků
Pavel V.,Svoboda A.,Chutný B.: Herbivorní savci ovlivňují hnízdní úspěšnost na zemi hnízdících pěvců ve vrcholových partiích Krkonoš
Bárta F.: První doložené hnízdění jeřába popelavého v novém tisíciletí v Pardubickém kraji
Urbánek l.,Polák M.: Hnízdění motáka lužního v okolí NPR Žehuňský rabník v roce 2005
Šoltys V.,Hůlka P.: Hnízdění volavky popelavé v rákosinách na Jičínsku
Fejfar M.: Hnízdil racek černohlavý v r. 2005 na lokalitě Mokřina u Rzů?
Česák J.: Přírodní rezervace Baroch – nové hnízdiště slavíka modráčka Středoevropského
Bárta F.: Stabilita populace vybraných zimujících druhů ptáků v letech 1997-2005 v Železných horách
Bárta F.: Monitorovací projekt CES v CHKO Železné hory
Urbánek L.,Jelínek M.: Výskyt vzácnějších druhů lindušek v NPR Žehuňský rybník
Sládeček J.: Ptáci farem Velké Británie
Hromádko M.: Z literatury
Vrána J., Bělka T.: Ornitologická pozorování