Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Volná pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici etnograf/etnografka, kurátor/kurátorka sbírkových fondů
Místo výkonu práce:
Východočeské muzeum v Pardubicích
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění)
Pracovní úvazek: 1,0 na dobu určitou v trvání 1 roku s možností změny na dobu neurčitou
Charakteristika vykonávané činnosti:

 • tvorba a správa sbírky mimořádného významu etnografické povahy
 • samostatná sbírkotvorná činnost, evidence sbírkového fondu, pravidelná inventarizace
 • prezentace sbírky a vlastní výzkumné činnosti prostřednictvím výstav, muzejních programů, publikační a přednáškové činnosti
 • realizace terénních výzkumů
 • poskytování badatelských služeb
 • činnost spojená s digitalizací sbírkových předmětů
 • týmová práce

Požadavky:

 • VŠ vzdělání bakalářského/magisterského stupně v humanitním oboru (výhodou etnografie, historie) – vhodné i pro absolventy
 • aktivní znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)
 • samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační, tvůrčí a organizační schopnosti
 • znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související muzejní legislativy
 • praxe v oblasti muzejnictví výhodou
 • znalost muzejních evidenčních systémů výhodou
 • znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou (AJ, NJ, FR)
 • ochota učit se novým věcem
 • otevřenost pro nové projekty, zájem o téma etnografického charakteru
 • ŘP sk. B výhodou
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • nadstandardní platové podmínky v rámci oboru a pozice
 • možnost dalšího vzdělávání a odborný růst
 • možnost publikace odborných i populárně naučných studií, monografií
 • prezentace výzkumů v rámci konferencí, seminářů atd.
 • příjemné pracovní prostředí v jádru historických Pardubic a moderním depozitáři v Ohrazenicích
 • 5 týdnů dovolené, sick days, členství v AMG

Náležitosti přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresa
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 10. 12. 2023
Způsob podání přihlášky:
1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02, Pardubice (označení obálky „výběrové řízení“) nebo
2) e-mailem na adresu: maresova@vcm.cz
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Nikol Holubová., +420 773 819 211

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici archeoložka/archeolog

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • archeologická památková péče - záchranné archeologické výzkumy, tj. komplexní terénní archeologická činnost, zajišťovaní odborných dohledů staveb, realizace a koordinace záchranných výzkumů menšího rozsahu
 • zpracování nálezových zpráv
 • administrativa spojená se záchrannými archeologickými výzkumy
 • publikační a popularizační činnost a řešení samostatných výzkumných úkolů
 • týmová práce v rámci archeologického oddělení a celého muzea

Požadavky:

 • VŠ vzdělání bakalářského/magisterského stupně v oboru archeologie nebo obdobných
 • vhodné i pro absolventy
 • aktivní znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)
 • znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou (AJ, NJ, FR)
 • zaměření na terénní odbornou činnost (exkavace, dokumentace, zpracování dokumentace)
 • terénní praxe alespoň na úrovni dokumentátora/terénního technika
 • samostatnost, komunikační a organizační schopnosti
 • ŘP sk. B
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • nadstandardní platové podmínky v rámci oboru a pozice
 • možnost osobnostního odborného růstu
 • publikace archeologických výzkumů a nálezů v renomovaných periodikách
 • presentace výzkumů v rámci konferencí, seminářů atd.
 • stabilní zázemí v mladém kolektivu
 • možnost pracovat a využívat nejmodernější techniku (totální stanice, GPS, detektor kovů ad.)
 • příjemné pracovní prostředí v jádru historických Pardubic

V případě zájmu prosíme o zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na emailovou adresu: vcm@vcm.cz

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Tomáš Zavoral, DiS., +420 773 819 042, e-mail: maresova@vcm.cz
Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.