Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 16/2007

Panurus sv.16/2007

Panurus sv. 16/2007

80,00 Kč

Pce, VČM 2007, ISBN 978-80-86046-95-2. 168 s. včet obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 168
Rok vydání: 2007
Skladem: Ano

Pce, VČM 2007, ISBN 978-80-86046-95-2. 168 s. včet obr., brož.

Paclík M.: Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku
Kavka M. Křivský J.: Výskyt turpana hnědého na nádrži Želivka v letech 1998-2006
Mach J.: 25 let hnízdění labutě velké v okr. Svitavy
Kadaval L.: Vývoj avifauny Třesického rybníka v letech 1960-2006
Urbánek L. Jelínek M.: Výskyt slučky malé a bekasiny větší v NPR Žehuňský rybník
Kverek P.: Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného na Mladoboleslavsku
Reif J.: Komentář k článku K. Zvářala: „Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného v průběhu 6 let“ (Panurus 15/2006)
Reif J.: Ukázka významu popisné statistiky při pozorování přírodních jevů na příkladu výzkumu druhového bohatství ptačích společenstev
Klápště J. Klápšťová J.: Poměr dvou ras u mlynaříků dlouhoocasých chycených pro kroužkování v severních Čechách
Jasso L.: Podzimní tah ptáků v západních Krkonoších v letech 2001- 2005
Jasso L.: Tah skřivana lesního v severních Čechách v letech 1999-2005
Štancl F.: Barevné odchylky ve zbarvení ptáků
Česák J.: Tři roky monitorovacího projektu CES v přírodní rezervaci Baroch
Prskavec K., Falta V.Kneifl V.: Faktory ovlivňující zimní predační aktivitu sýkor na obaleči jablečném
Klápště J.: Co je v ornitologii “life-history study“
Mach J.: VVT v území přírodního parku Údolí Křetínky na Poličsku
Šoltys V., Samek R., Smolík Z. Stránský F.: Zimování jeřába popelavého v ptačí oblasti Rožďalovické Rybníky v zimě 2004 –2005
Kavka M.: Pozorování neobvyklého počtu potápek rudokrkých na Kutnohorsku
Česák J.: Výskyt a první hnízdění jeřába popelavého v přírodní rezervaci Baroh v roce 2006
Šoltys V. Vaněk L.: Výskyt káně bělochvosté ve středních Čechách
Klápště J.  Klápšťová J.: Abnormality při hnízdění vlaštovek obecných
Štancl F.: První zjištění budníčka pruhohlavého v Pardubickém kraji
Štancl F.: Abnormality zobáku u špačka obecného
Humpl R. Papoušková A.: Hnízdění konipasa bílého pod kapotou osobního automobilu
Hromádko M.: Nová publikace o významné východočeské ornitologické osobnosti: Josef Musílek – český ornitolog a legionář…
Vrána J. Bělka T.: Ornitologická pozorování