Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 15/2008

Východočeský sborník historický 15

Východočeský sborník historický sv. 15/2008

120,00 Kč

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-87151-04-4, ISSN 1213-1733, 262 s. včet.obr.

Košík
Autor:
Stránek: 262
Rok vydání: 2008
Skladem: Ano

Pce, VČM 2008, ISBN 978-80-87151-04-4, ISSN 1213-1733, 262 s. včet.obr.

Pavel BURGERT: STANICE KULTURY S VYPÍCHANOU KERAMIKOU V PARDUBICÍCH „V ÚZKÉM“
Jan JÍLEK: NÁLEZY Z DOBY ŘÍMSKÉ Z BLATA (OKR. PARDUBICE)
Tomáš ČURDA: PARDUBIČKY – STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU Z LET1993–2005
Petr VOREL: PENĚŽNÍ OBĚH VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ VE SVĚTLE NÁLEZU ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH MINCÍ Z OBCE CHMELÍK
David NOVOTNÝ: ROZCHVÁCENÍ INVENTÁŘE POPLUŽNÍHO DVORA V ROZHOVICÍCH PODDANÝMI ROKU 1573
Matěj NOVOTVÝ: VILÉM MALOVEC Z MALOVIC (mecenáš a defraudant)
Hana VINCENCIOVÁ: FORMY PERSISTENCE MASOPUSTNÍCH TRADIC VE VÝCHODNÍM POLABÍ A PŘILEHLÉ ČÁSTI ŽELEZNÝCH HOR